Zlot turystów PTTK Ossów 2020 – sprawozdanie

W dniu 14 sierpnia 2020 roku, podczas uroczystości organizowanych przez władze samorządowe odsłonięta została pamiątkowa tablica upamiętniająca 70-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego.
Tablica jest umieszczona na elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Ignacego Skorupki w Ossowie (ul. Matarewicza 148).
Uroczystego odsłonięcia dokonali:

  • Burmistrz Wołomina – Pani  Elżbieta Radwan,
  • Skarbnik ZG PTTK – Kol. Dariusz Nazarczyk,
  • Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK – Kol. Jacek Trzoch,
  • Wiceprezes Zarządu Oddziału Stołecznego PTTK im. A. Janowskiego – Kol. Włodzimierz Majdewicz,
  • Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” w Warszawie – Kol. Mieczysław Żochowski.

Tablica nawiązuje także do 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, a okazją do jej odsłonięcia był organizowany przez wymienione powyżej oddziały warszawskie Zlot Turystów PTTK, Ossów 2020.

Inskrypcja umieszczona na tablicy nawiązuje także do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, która rozegrała się właśnie w tym miejscu, na polach pod Ossowem.

Przed odsłonięciem tablicy odbyła się sesja popularnonaukowa, podczas której zaprezentowany został udział kapelanów wojskowych w wojnie 1919-1920 roku a także przybliżono słuchaczom obraz Bitwy Warszawskiej 1920 roku w literaturze (w ramach promocji wydanej książki poświęconej tej tematyce). Kol. Dariusz Nazarczyk, w imieniu władz naczelnych PTTK, w wygłoszonym przemówieniu zaakcentował konieczność współdziałania władz samorządowych z organizacjami społecznymi, takimi jak PTTK. Podziękował za możliwość połączenia naszych obchodów rocznicowych z uroczystościami organizowanymi przez samorząd.                       
Kol. Włodzimierz Majdewicz, członek honorowy PTTK, w swym wystąpieniu przypomniał nieznany, znaczący wkład działaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w upamiętnienie Bitwy Warszawskiej 1920 roku i budowę pierwszego pomnika w Ossowie.

W czasie tych uroczystości delegacja PTTK, wraz z wieloma delegacjami samorządowymi i przedstawicielami wielu organizacji społecznych, złożyła wiązankę kwiatów pod tablicami upamiętniającymi pomoc narodów 1920 roku w Ossowie. PTTK reprezentowali: Kol. Dariusz Nazarczyk – skarbnik ZG PTTK, Kol. Zbigniew Lewandowski – przewodniczący Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK oraz Kol. Elżbieta Rydel-Piskorska – członek GSK PTTK.

Punktualnie o godzinie 21;00 uczestniczyliśmy w uroczystym apelu poległych pod krzyżem upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki. W uroczystościach tych udział wzięli liczni przedstawiciele Rządu RP (z Marszałkiem Senatu RP -Tomaszem Grodzkim). Obecni byli także liczni samorządowcy z całego kraju (z Prezydentem Sopotu – Jackiem Karnowskim oraz Wiceprezydentem Warszawy – Michałem Olszewskim). Delegacja PTTK została oficjalnie zgłoszona i złożyła wieniec wraz z wieloma przedstawicielami Rządu, samorządów i organizacji pozarządowych. PTTK reprezentowali: Kol. Dariusz Nazarczyk – skarbnik ZG PTTK, Kol. Paweł Zań – członek ZG PTTK oraz Kol. Mieczysław Żochowski – członek ZG PTTK.

Bardzo gorące podziękowania składamy władzom samorządowym Wołomina, szczególnie Pani Burmistrz Elżbiecia Radwan, za możliwość włączenia naszej imprezy w całość wydarzenia organizowanego przez Samorząd, a także za wyrażenie zgody na możliwość umieszczenia pamiątkowej tablicy 70-lecia PTTK na murze szkoły w Ossowie. Możliwość wspólnego odsłonięcia tej tablicy jest dla nas wielkim zaszczytem i wyróżnieniem. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, które padły pod adresem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i organizatorów Zlotu. Wspólne działania są konieczne dla promowania wizerunku i dobrych relacji partnerskich. Ta tablica stanie się inspiracją dla organizowania na tym terenie wielu imprez turystycznych …

W dniu 15 sierpnia w Ossowie odbywał się piknik rodzinny. PTTK zorganizowało w szkole wystawę pamiątek turystycznych, o której więcej informacji podajemy poniżej – pod dniem 16 sierpnia.  Warto zaznaczyć, że wystawę otwieraliśmy tego dnia o godzinie 11:00 i już w momencie jej otwierania była kolejka zainteresowanych jej zwiedzaniem oraz tych, którzy chcieli odbić okolicznościowe pieczecie. Tego dnia przedstawiciele organizatora Zlotu uczestniczyli także w uroczystej koncelebrowanej mszy św. w kaplicy w Ossowie a także w wieczornej mszy św. na zabytkowym cmentarzu w Radzyminie. Uczestniczyliśmy także w rządowych obchodach, które zorganizowane zostały na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dzień pełen wrażeń. Wystawę odwiedziło ponad 600 zwiedzających.

Warto zaznaczyć, że na pobliskich polach odbywał się piknik historyczny, którego uczestnicy także przybywali zwiedzać otwartą przez nas wystawę.

W dniu 16 sierpnia zrealizowaliśmy część turystyczną Zlotu. Uczestnicy wzięli udział w przygotowanych przez nas trasach:

  • 5 tras pieszych, które zbiegały się gwiaździście w Ossowie. Prowadzone były przez Kol. Jarosława Karpińskiego (Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie), Kol. Jerzego Stefana Tutaja (Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie), Kol. Rafała Modzelewskiego (Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie), Kol. Bronisława Perka (Oddział Stołeczny PTTK im. Al. Janowskiego) oraz Kol. Jacka Marksa, Kol. Józefa Gajewskiego i Kol. Andrzeja Dybka (wszyscy z Oddziału Warszawskiego PTTK). Ta ostatnia trasa połączona była z godzinnym spacerem po Zielonce. Trasy te skupiły 56 uczestników.
  • trasa rowerowa (długość ok. 43 km). Trasę prowadzili: Kol. Paweł Rozwadowski (Oddział Międzyuczelniany PTTK / UKTR „Vagabundus” Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie) oraz Kol. Henryk Wojnarowicz (Oddział Warszawski PTTK). Trasa ta skupiła 18 uczestników.
  • wycieczka autokarowa na trasie: Warszawa – Jabłonna – Modlin – Pomiechówek – Dębe –Zegrze – Nieporęt – Białobrzegi – Beniaminów – Wólka Radzymińska – Zamostki Wólczyńskie – Radzymin – Ossów – Warszawa. Trasa przebiegała przez miejsca związane z walkami w sierpniu 1920 roku. Pilotem był Kol. Mieczysław Żochowski (Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie).

Łącznie w Zlocie udział wzięło ok. 93 uczestników. Do tej liczby należy dodać liczne grono osób, które uczestniczyły w imprezie biorąc udział w indywidualnym pokonywaniu tras, zgodnie z zaleceniami Regulaminu Zlotu.

Wciągu wszystkich trzech dni na terenie szkoły otwarta była okolicznościowa wystawa pamiątek turystycznych. Wystawa składała się ze zbiorów Izby Pamiątek Turystycznych Klubu Turystycznego „Datajana” (Oddział Warszawski PTTK) a także ze zbiorów Kolegów Zbigniewa Lewandowskiego i Janusza Ptasińskiego (obaj Oddział PTTK Ursus). Na wystawie można było obejrzeć proporczyki, plakietki i znaczki z imprez turystycznych organizowanych na przestrzeni ostatnich 60 lat, które nawiązywały do Bitwy Warszawskiej 1920 roku i innych zrywów niepodległościowych, a także jedyny w swoim rodzaju zbiór odznak krajoznawczych, liczący ponad 850 sztuk. W ciągu trzech dni wystawę odwiedziło ponad 1000 osób, mieszkańców gmin: Wołomin, Zielonka, Radzymin oraz Kobyłka. Warto zaznaczyć, że wystawę odwiedzili także liczni przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych i Urzędu Marszałkowskiego (z Marszałkiem woj. Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem).

Na wystawie była możliwość przybicia dwóch okolicznościowych pieczęci, które zostały wykonane specjalnie na tą uroczystość – pieczęci Zlotu Turystów PTTK, Ossów 2020 a także pieczęci 70-lecia PTTK. Obie pieczęcie cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, co pokazuje, że odwiedzający wystawę byli zainteresowani pozyskaniem odcisku wyrobionych pieczęci. Warto zatem taką formę wprowadzać podczas organizowanych imprez i ją kontynuować.

Podczas Zlotu była możliwość weryfikowania punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej oraz odznaki krajoznawcze. Punkt weryfikacyjny miał pełne ręce roboty J. W tym miejscu złożyć należy bardzo gorące podziękowania Kol. Andrzejowi Kowalskiemu (Oddział Praski PTTK) oraz Kol. Elżbiecie Rydel-Piskorskiej (Oddział Warszawski PTTK) – wasza praca była dużym wkładem w organizację całości wydarzenia.

Na zakończenie Zlotu, na terenie szkolnym posadzone zostało drzewo 70-lecia PTTK. Jest to bardzo okazały, 3-metrowy dąb błotny, podarowany nam w ramach sponsoringu przez firmę „Veolia”. W tym miejscu wypada złożyć podziękowania Kol. Radosławowi Potracowi (Oddział Stołeczny PTTK im. Al. Janowskiego). Radku, to Twoja zasługa, że tak wspaniałe drzewo zostało nam ofiarowane, i że mogliśmy je wspólnie posadzić. Upamiętniająca to wydarzenie tabliczka, będzie przez długi czas przypominała wszystkim odwiedzającym to miejsce, o 70-leciu naszego Towarzystwa.

Impreza została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego a także przez Powiat Wołomiński oraz Urząd Miasta i Gminy Wołomin.

Patronat honorowy przyjęli: Marszałek woj. Mazowieckiego  – Pan Adam Struzik, Starosta Wołomiński – Pan Adam Lubiak, Burmistrz Wołomina – Pani Elżbieta Radwan, Burmistrz Zielonki – Pan Michał Iwandowski, Burmistrz Kobyłki – Pani Edyta Zbieć, Burmistrz Radzymina – Pan Krzysztof Chaciński, Naczelniczka ZHP – hm Anna Nowosad HR oraz Prezes ZG PTTK – Kol. Jerzy Kapłon.

Patronat medialny nad imprezą objęło Radio dla Ciebie. Na antenie RDC były dwie audycje poświecone organizowanemu przez nas wydarzeniu. Również w lokalnym Radiu Fama mieliśmy swoje 5 minut. Informacje o organizowanym przez nas wydarzeniu ukazywały się na portalach internetowych a także umieszczane były na FB urzędów miast, których włodarze przyjęli patronat honorowy. Także wszystkie trzy oddziały organizujące imprezę na swoich stronach internetowych i na FB przekazywały informację o tymże wydarzeniu.

Sponsorami wydarzenia były firmy: Kaufland oraz „TAGO” Tadeusz Gołębiowski. Dziękujemy za przekazane wsparcie – jesteście z nami od kilku lat, włączając się w organizowane przez Oddział Warszawski PTTK wydarzenia. Wasza pomoc jest dla nas bezcenna.

Warto również dodać, że Kolega Włodzimierz Majdewicz zaprojektował przepiękny znaczek Zlotu, który rozszedł się prawie w całym nakładzie (pozostało niecałe 40 sztuk) – zainteresowani mogą jeszcze go nabyć do swoich zbiorów. Włodku, ten znaczek jest wyjątkowy. Bez Twojego zaangażowania nie udałoby się tak wspaniałego znaczka stworzyć!

W tygodniu poprzedzającym Zlot, zorganizowaliśmy konkurs historyczno-krajoznawczy. W ciągu 5 dni uczestnicy otrzymali 3 zestawy pytań, po 10 pytań każdy. Pytania były naprawdę trudne a autorami ich byli: Rafa Orych z Samorządowego Centrum Kultury w Ossowie i Elżbieta Rydel-Piskorska (Oddział Warszawski PTTK). W konkursie udział wzięło kilkadziesiąt osób, które poszukiwały odpowiedzi na pytania, które zadawaliśmy. Komisja oceniająca miała naprawdę trudne zadanie – nazwiska zwycięzców opublikujemy wkrótce na naszych stronach internetowych oraz na Fb.

Na zakończenie należy także przedstawić kierownictwo Zlotu, imprezy która już za nami, która odbyła się pomimo sytuacji spowodowanej pandemią. Dla chcących naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Warto zaznaczyć, że to była bodajże pierwsza w historii impreza organizowana przez trzy oddziały, działające na obszarze Warszawy i Mazowsza. Jak było – niech o tym opowiedzą Wam Ci którzy byli, informacje zamieszczone w internecie, zdjęcia, i ta notatka … Takie imprezy budują dobre relacje i promują wizerunek PTTK. Warto je zatem realizować.

Komandor Zlotu – Jacek Trzoch (Oddział Warszawski PTTK)
Zastępca Komandora Zlotu ds. organizacyjnych – Mieczysław Żochowski (Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie”
Zastępca Komandora Zlotu ds. organizacyjnych – Mieczysław Żochowski (Oddział PTTK „Mazowsze” w Warszawie”
Kwatermistrz Zlotu – Dariusz Nazarczyk (Oddział Warszawski PTTK)
Sekretarz Zlotu – Elżbieta Rydel-Piskorska (Oddział Warszawski PTTK)

Materiały informacyjne, Regulamin Zlotu oraz plakat opracowali i odpowiednio ułożyli graficznie Koledzy: Robert Skup i Marcin Rogoziński (obaj z Oddziału Warszawskiego PTTK).

Pieczątkę Zlotu graficznie przygotował, na bazie projektu odznaki wykonanej przez Kol. Włodzimierza Majdewicza,  Kol. Robert Skup (Oddział Warszawski PTTK). Robert jest także autorem grafiki pieczęci 70-lecia PTTK, którą wykonał na bazie projektu odznaki wykonanej przez Kol. Natalię Figiel (COTG ZG PTTK).

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w Zlocie Turystów PTTK, Ossów 2020.

Kierownictwo Zlotu