Zarząd

Skład zarządu Mokotowskiego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego im. Krystyny Krahelskiej:

Prezes zarządu:

Józef Gajewski

tel. 607 765 767

e-mail: jga.gajewski@gmail.com

V-ce prezes

Anna Wikieł

Skarbnik:

Janusz Wojciechowski

Sekretarz:

Anna Orzechowska

Członek:

Bogusław Kaczkowski

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Stańczyk

Małgorzata Kadukowska

Bożena Rutkowska