Spływ kajakowy – informacje

UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W SPŁYWIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, MUSZĄ WIĘC SPEŁNIĆ KILKA WARUNKÓW:

 1. Nie bać się wody i głębiny.
 2. Być trzeźwym.
 3. Mieć w miarę dobrą kondycję fizyczną.
 4. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Spływie tylko pod opieką rodziców lub odpowiedzialnych za nie osób dorosłych i tylko w kajakach 2-osobowych.
 5. Dokumenty, telefon, aparat fotograficzny itp. muszą być zabezpieczone przed wilgocią i wpadnięciem do wody.
 6. Posiadać ubiór dostosowany do turystyki kajakowej oraz zmiennych warunków atmosferycznych, między innymi kurtkę przeciwdeszczową, nakrycie głowy oraz podręczną apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Zakładamy i zapinamy lub zawiązujemy kapok i nie zdejmujemy przez cały czas pobytu na wodzie.
 8. Słuchamy i zapamiętujemy informacje (instruktaż) przekazywane przez organizatora spływu.
 9. Pomagamy, w miarę możliwości, w wodowaniu kajaka.
 10. Siadamy w kajaku pewnie, na miejscu do siedzenia, nie na burcie, przodem do kierunku płynięcia. Osoba cięższa siada z tyłu.
 11. W czasie płynięcia musimy uważać na mielizny i wiry, szczególnie na zakrętach, bo tam jest o wiele głębiej.
 12. Należy omijać zwalone drzewa i zarośla sięgające na rzekę oraz kładki.
 13. Nie karmić łabędzi i innych ptaków podpływających do kajaków.
 14. Nie rozpoczynać spływu w przypadku zbliżającej się burzy. Gdy niespodziewanie dosięgnie nas burza na trasie trzeba bezwzględnie przerwać spływ, wyjść z kajaka na brzeg. Nie można kryć się pod drzewami lub w pobliżu linii elektrycznej.
 15. Mieć ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną).
 16. Zabrać suchy prowiant i mokre picie na jeden dzień. Kawę lub herba

 

UCZESTNICY SPŁYWU POWINNI PRZESTRZEGAĆ:

a) przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
b) regulaminów obowiązujących w obiektach noclegowych,
c) zasad wzajemnej koleżeńskości i partnerstwa,
d) udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku,
e) poruszania się po ściśle wyznaczonych w regulaminie Spływu trasach,
f) stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa Spływu,
g) stosowania się do poleceń Policji, ratowników WOPR i osób ochraniających uczestników Spływu oraz mienie,
h) pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
i) przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na trasie spływu.