Składki członkowskie PTTK za 2024 r.

Drodzy klubowicze

Informujemy, że na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK nr 4/III/2023 z dnia 6 października 2023 r., wysokości składek członkowskich PTTK oraz wpisowego i opłaty za legitymację w roku 2024 wynoszą:

1) Składki członkowskie

  • 84,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2024 r.
  • 57,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2024 r.
  • 39,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2024 r.

2) Wielkość wpisowego

  • 21,00 zł – dla osób opłacających składkę normalną
  • 12,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową
  • 9,00 zł – dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie

3) Opłata za legitymację

       •     9,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za wykonanie i dystrybucję.

4) Zwalnia się z opłacania składki członkowskiej za rok 2024 dzieci i młodzież szkolną do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępującą do PTTK w okresie od 1.09 do 31.12.2024 roku.

Opłaty należy dokonywać na subkonto MKTK: Santander Bank Polska S.A.

nr 72 1090 1043 0000 0001 3333 3427

w tytule podając: Imię i Nazwisko osoby, której dotyczy wpłata, z dopiskiem: składka członkowska PTTK 2024, rodzaj składki (normalna, ulgowa, młodzieżowa) lub wpisowe lub opłata za legitymację członkowską PTTK.

Znaczki członkowskie PTTK na rok 2024, po potwierdzeniu wpłaty na konto, będą do odbioru:

Podczas spotkań organizowanych przez zarząd MKTK;

Po uprzednim indywidualnym umówieniu się przez kontakt@pttkmokotow.pl lub Fb.

Składka członkowska jest opłatą roczną, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Termin ważności opłaconych składek za 2023 r. upływa 31.03.2024 r., natomiast ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i za granicą (którym objęci są członkowie PTTK) wygasa 31.12.2023 r.

MKTK nie prowadzi działalności dochodowej. Ustalona część składek członkowskich i darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową Klubu.