Składki członkowskie PTTK na 2023 rok

Drodzy klubowicze

Informujemy, że na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK nr 20/II/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., wysokości składek członkowskich PTTK oraz wpisowego i opłaty za legitymację w roku 2023 wynoszą:

1) Składki członkowskie

  • 75,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2023 r.
  • 51,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2023 r.
  • 36,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2023 r.

2) Wielkość wpisowego

  • 21,00 zł – dla osób opłacających składkę normalną
  • 12,00 zł – dla osób opłacających składkę ulgową
  • 9,00 zł – dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie

3) Opłata za legitymację

       • 9,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za wykonanie i dystrybucję.

4) Zwalnia się z opłacania składki członkowskiej za rok 2023 dzieci i młodzież szkolną do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępującą do PTTK w okresie od 1.09 do 31.12.2023 roku.

Opłaty należy dokonywać na subkonto MKTK: Santander Bank Polska S.A.

nr 72 1090 1043 0000 0001 3333 3427

w tytule podając: Imię i Nazwisko osoby, której dotyczy wpłata, z dopiskiem: rodzaj składki i składka członkowska PTTK 2023 lub wpisowe lub opłata za legitymację członkowską PTTK.

Znaczki członkowskie PTTK na rok 2023, po potwierdzeniu wpłaty na konto, będą do odbioru:

Podczas spotkań organizowanych przez zarząd MKTK;

Po uprzednim indywidualnym umówieniu się przez kontakt@pttkmokotow.pl lub Fb.

Składka członkowska jest opłatą roczną, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Termin ważności opłaconych składek za 2022 r. upływa 31.03.2023 r., natomiast ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i za granicą (którym objęci są członkowie PTTK) wygasa 31.12.2022 r.

MKTK nie prowadzi działalności dochodowej, składki członkowskie i darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową Klubu.