Składki członkowskie PTTK na 2021 r.

Drodzy klubowicze

Informujemy, że na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 189/XIX/2020 z dnia 26 września 2020r., Zarząd Oddziału Warszawskiego PTTK podjął Uchwałę nr 3/18.11/2020 z dnia 18 listopada 2020r., w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK oraz wpisowego i opłaty za legitymację w roku 2021.

1) Składki członkowskie:

• 65,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 40,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 30,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 20,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.09 do 31.12.2021 r.

2) Wielkość wpisowego:

• 20,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 10,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 8,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.09 do 31.12.2021 r. (uczniowie szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie).

3) Opłata za legitymację:

• 8,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za wykonanie i dystrybucję.

Opłaty należy dokonywać na subkonto MKTK: Santander Bank Polska S.A. nr 72 1090 1043 0000 0001 3333 3427, w tytule podając: Imię i Nazwisko osoby, której dotyczy wpłata, z dopiskiem: rodzaj składki i składka członkowska PTTK 2021 lub wpisowe lub opłata za legitymację członkowską PTTK.

Znaczki członkowskie PTTK na rok 2021 będą do odbioru:

☞ Podczas spotkań organizowanych przez MKTK (po potwierdzeniu wpłaty na konto)

☞ Po uprzednim indywidualnym umówieniu się przez kontakt@pttkmokotow.pl lub Fb.

Składka członkowska jest opłatą roczną, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

MKTK nie prowadzi działalności dochodowej. Składki członkowskie i darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową Klubu.