Rajdy krajoznawcze

Klub organizuje rajdy krajoznawcze, których celem jest poznawanie różnych regionów naszego kraju, jak również krajów sąsiednich.