Program na 2024 r.

Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. K. Krahelskiej organizuje rajdy piesze nizinne i górskie, spływy kajakowe, wycieczki krajoznawcze. Imprezy dostępne są dla wszystkich chętnych.

Zapraszamy również na nasze spotkania klubowe. Termin i miejsce podawane są na bieżąco za pomocą wiadomości e-mail lub sms.

Zapraszamy

Plan imprez turystycznych na 2024 r.

Informacje na temat wybranej imprezy można uzyskać wysyłając wiadomość na adres kontakt@pttkmokotow.pl

l.p.

termin

nazwa imprezy

organizator

 1.

jednodniowe, w poniedziałki i czwartki

Poznajemy Mazowsze

Krzysztof Kowalczyk

2.   

Na bieżąco, wg potrzeb

Spotkania klubowe na Mokotowie

Anna Wikieł

3. 16.03.2024 Spotkanie oddziałowe przedświąteczne plenerowe  Zarząd, wszystkie kluby
4. 

20-21.04.24 lub

11-12.05.24

Wycieczka z okazji jubileuszu klubu – Góry Świętokrzyskie

 

Anna Wikieł

Józef Gajewski

5.   

23.05.2024

Spacer tematyczny w Wilanowie 

Anna Wikieł

6.   

lipiec 2024

Spływ kajakowy rzeką Świder

Bożena Rutkowska

7.  sierpień 2024 Spływ kajakowy  Anna Wikieł
8.

8-14.09.24

13 Centralny Górski Rajd Energetyków

J. Gajewski 

A. Wikieł

K. Kurzątek

P. Zawadka

9.  

18-20.10.24

Jesień w górach – Białka Tatrzańska

Anna Wikieł

10. 

14.12.24 Spotkanie oddziałowe przedświąteczne plenerowe – Zimne Doły – ognisko

Zarząd, wszystkie kluby