Pani Helenka

Pani Helenka Dziembowska-Timofiejew to bardzo ważna osoba w Mokotowskim Klubie Turystyczno-Krajoznawczym.

Niestrudzona kronikarka wydarzeń związanych z działalnością mokotowskich turystów.

Od wielu lat zajmuje się organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych,  szczególnie dla dzieci i młodzieży.

Inicjatorka i organizatorka plenerowych spotkań najmłodszych z Mikołajem.

Jej wieloletnia współpraca szczególnie ze Szkołą Podstawową im. Jana III Sobieskiego mającą swoja siedzibę na Mokotowie zaowocowała przyciągnięciem do PTTK wielu dziesiątek najmłodszych turystów, zorganizowaniem setek wycieczek turystyczno-krajoznawczych. Wynikiem jej działań w tym środowisku jest wykonanie przez dzieci norm, które pozwoliły przyznać im dziesiątki odznak, takich jak: Siedmiomilowe buty, OTP, Turysta przyrodni, Warszawska Odznaka Krajoznawcza, a także wiele odznak regionalnych.

Nie liczy się dla niej wyłącznie ilość uczestników, ale przede wszystkim ich jakość, czyli chęć i pasja zwiedzania, poznawania historii, wspólnego biesiadowania.

Za swoją działalność wyróżniona została między innymi: srebrną i złotą Honorową Odznaką PTTK. Odznaką  Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży, Odznaką za zasługi dla O/PTTK Mokotów.

Ponadto od dyrekcji SP im. Jana III Sobieskiego otrzymała tytuł „Przyjaciel Szkoły”.

Jest Przodownikiem Turystyki Pieszej i instruktorem Krajoznawstwa Regionu.