O nas

Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Krystyny Krahelskiej jest jednostką Oddziału Warszawskiego PTTK.

Zajmujemy się organizacją imprez turystycznych.

Kultywujemy tradycje niepodległościowe, zachęcając do uczestnictwa w okolicznościowych wycieczkach.

Skład zarządu Mokotowskiego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego im. Krystyny Krahelskiej:

Prezes zarządu MKTK Józef Gajewski, tel. 607 765 767

V-ce prezes Anna Wikieł

Skarbnik Janusz Wojciechowski

Sekretarz Anna Orzechowska

Komisja RewizyjnaKrzysztof Stańczyk, Małgorzata Kadukowska, Bożena Rutkowska

Członek Bogusław Kaczkowski

e-mail: kontakt@pttkmokotow.pl