O nas

Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Krystyny Krahelskiej jest jednostką Oddziału Warszawskiego PTTK.

Zajmujemy się organizacją imprez turystycznych.

Kultywujemy tradycje niepodległościowe, zachęcając do uczestnictwa w okolicznościowych wycieczkach.