Kontakt

Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy im. Krystyny Krahelskiej działa w strukturze Oddziału Warszawskiego PTTK.

Adres:

Oddział Warszawski PTTK, ul. Skarbka z Gór 21d/7, 03-287 Warszawa, NIP 524-280-69-04

Konto

Santander Bank Polska S.A. Nr: 72 1090 1043 0000 0001 3333 3427

Adres biura do korespondencji:

ul. Grójecka 77 lok. 7, 02-094 Warszawa

e-mail: kontakt@pttkmokotow.pl