7 CGRE - regulamin © pttkmokotow
O nas  |  PROGRAM 2018  |  Wspomnienia  |  Kontakt  |  Aktualno┼Ťci
Przejd╝ do kategorii  Plan na 2018r.Plan na 2018r.
Przejd╝ do kategorii  Plan na 2018r.7 CGRE - regulamin
Przejd╝ do kategorii  Plan na 2018r.Dekalog Turysty G├│rskiego
Przejd╝ do kategorii  Plan na 2018r.7 CGRE - trasy rajdowe

7 CGRE - regulamin

I. ORGANIZATOR
Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK im. Krystyny Krahelskiej dzia┼éaj─ůcy przy Oddziale Warszawskim PTTK

II. CEL RAJDU
Uczczenie Dnia Energetyka oraz poznanie pi─Ökna BIESZCZAD, a tak┼╝e popularyzacj─Ö turystyki g├│rskiej jako formy aktywnego wypoczynku.

III. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU
- Uczestnicy Rajdu w─Ödrowa─ç b─Öd─ů szlakami BIESZCZAD.
- Dla uczestnik├│w przygotowano miejsca noclegowe w hotelach w Pola┼äczyku.
- Opracowano 6 tras rajdowych.
- Organizator nie przewiduje tras dowolnych.
- Rajd rozpocznie si─Ö w niedziel─Ö 9 wrze┼Ťnia 2018 roku w godzinach popo┼éudniowych, a zako┼äczy w sobot─Ö, 15 wrze┼Ťnia 2018 roku po ┼Ťniadaniu i wykwaterowaniu z hoteli.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Rajdzie mog─ů bra─ç udzia┼é dru┼╝yny z┼éo┼╝one z r├│┼╝nych firm i organizacji oraz cz┼éonk├│w ich rodzin, kt├│re zg┼éosz─ů sw├│j udzia┼é i spe┼éni─ů warunki podane w dalszej cz─Ö┼Ťci regulaminu.
2. Kierownikiem dru┼╝yny powinien by─ç do┼Ťwiadczony turysta.
3. Od uczestnik├│w wymagany jest stan zdrowia umo┼╝liwiaj─ůcy uprawianie turystyki g├│rskiej.
4. Dzieci i m┼éodzie┼╝ do lat 18 mog─ů uczestniczy─ç w Rajdzie na takich samych zasadach, jak osoby doros┼ée i tylko pod opiek─ů rodzic├│w lub opiekun├│w prawnych.
5. Dzieci w wieku poni┼╝ej 3 lat, lub osoby wymagaj─ůce specjalnej troski, nie mog─ů uczestniczy─ç w Rajdzie.
6. W zwi─ůzku z ograniczon─ů ilo┼Ťci─ů miejsc na ka┼╝dej trasie Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wpisania dru┼╝yny na inn─ů tras─Ö ni┼╝ zg┼éoszona.

V. KARTA ZGŁOSZENIA I OPŁATA ZA UCZESTNICTWO
1. Kart─Ö zg┼éoszenia dru┼╝yn na Rajd nale┼╝y nades┼éa─ç do dnia 30 czerwca 2018 roku na adres e-mail: anka.wikiel@gmail.com 
2. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać elektronicznie na aktualnej KARCIE ZGŁOSZENIA.
3. Zg┼éaszaj─ůcy przesy┼éa skan wype┼énionej KARTY ZG┼üOSZENIA na podany adres, umieszczaj─ůc na pierwszym miejscu dane Kierownika Dru┼╝yny.
4. Orygina┼é KARTY ZG┼üOSZENIA (z podpisami uczestnik├│w) posiada Kierownik Dru┼╝yny (do wgl─ůdu przez okres trwania rajdu).
5. W celu prawid┼éowego wystawienia faktury VAT do karty zg┼éoszenia nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dow├│d wp┼éaty (kserokopia, skan) za uczestnictwo w Rajdzie oraz dok┼éadne dane podmiotu z nr NIP.
6. Faktury VAT zostan─ů przes┼éane zainteresowanym w terminie 7 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wp┼éaty na wskazany adres lub b─Öd─ů do odbioru w czasie trwania Rajdu u organizatora.
7. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty za uczestnictwo w rajdzie wynosi 710 z┼é brutto od ka┼╝dego uczestnika.

8. Wpłaty należy dokonać na podane konto bankowe:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ul. Skarbka z G├│r 21d/7, 03-287 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 72 1090 1043 0000 0001 3333 3427
wp┼éata tytu┼éem: Bieszczady 2018, i podanie w skr├│cie z jakiej firmy, za ile os├│b lub nazwisko uczestnika.


9. Ilo┼Ť─ç uczestnik├│w w Rajdzie jest ograniczona.
10. Do dnia 15 lipca 2018 roku dru┼╝yny otrzymaj─ů potwierdzenie przyj─Öcia na Rajd.
11. W przypadku nie zg┼éoszenia si─Ö dru┼╝yny lub cz┼éonka dru┼╝yny na Rajd, wniesione op┼éaty nie b─Öd─ů zwracane i nie b─Öd─ů przys┼éugiwa┼éy ┼╝adne ┼Ťwiadczenia rajdowe.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa,
od dnia 1 sierpnia br. opłata wpłacona na 7 CGRE nie podlega zwrotowi.


VI. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW RAJDU
1. Ka┼╝dy uczestnik Rajdu powinien bezwzgl─Ödnie posiada─ç:
a) ubi├│r i obuwie dostosowane do turystyki g├│rskiej oraz zmiennych warunk├│w atmosferycznych,
b) dow├│d to┼╝samo┼Ťci (dow├│d osobisty, legitymacj─Ö szkoln─ů lub paszport),
c) zapas wysokokalorycznej ┼╝ywno┼Ťci na jeden dzie┼ä,
d) apteczk─Ö pierwszej pomocy,
e) latark─Ö i zapasowe ogniwa do niej.
2) Ka┼╝da dru┼╝yna powinna posiada─ç map─Ö turystyczn─ů terenu, przez kt├│ry biegn─ů trasy rajdowe,
3. Mile widziane s─ů instrumenty muzyczne.
4. Wszyscy uczestnicy zobowi─ůzani s─ů do noszenia w widocznym miejscu odznaki rajdowej.

VII. PRZEBIEG RAJDU
1. W niedziel─Ö, 9 wrze┼Ťnia 2018 r. o godz. 20:00 b─Ödzie oficjalne otwarcie Rajdu:
- prezentacja poszczeg├│lnych Dru┼╝yn Rajdowych,
- przedstawienie przewodnik├│w,
- zostan─ů przedstawione trasy przemarszu i uzgodnione pozosta┼ée szczeg├│┼éy organizacyjne.
2. W ustalonym w wykazie tras w dniu i godzinie dru┼╝yna zg┼éasza si─Ö na starcie.
3. Po sprawdzeniu listy uczestnik├│w nast─Öpuje przej┼Ťcie etapu trasy zgodnie z regulaminem.
4. Kierownik Dru┼╝yny odpowiada za przemarsz i zg┼éoszenie si─Ö dru┼╝yny w komplecie na mecie ka┼╝dego etapu Rajdu.
5. Kierownik Dru┼╝yny, w dniu zako┼äczenia Rajdu otrzymuje przewidziane pami─ůtki rajdowe dla swojej dru┼╝yny.

VIII. UPRAWNIENIA I OBOWI─äZKI
1. Uczestnicy bior─ů udzia┼é w  Rajdzie na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç. W zwi─ůzku z tym s─ů zobowi─ůzani ubezpieczy─ç si─Ö od nast─Öpstw nieszcz─Ö┼Ťliwych wypadk├│w w czasie trwania Rajdu we w┼éasnym zakresie.

2. Zobowi─ůzuje si─Ö uczestnik├│w do:
a) przestrzegania Dekalogu Turysty G├│rskiego,
b) przestrzegania zasad poruszania si─Ö w Parkach Narodowych, Parkach Krajobrazowych oraz Rezerwatach Przyrody,
c) przestrzegania regulamin├│w obowi─ůzuj─ůcych w obiektach noclegowych,
d) przestrzegania zasad wzajemnego kole┼╝e┼ästwa i partnerstwa,
e) udzielania pomocy w razie nieszcz─Ö┼Ťliwego wypadku,
f) poruszania si─Ö po ┼Ťci┼Ťle wyznaczonych w regulaminie rajdu trasach,
g) zakazu spo┼╝ywania napoj├│w alkoholowych,
h) stosowania się do wszelkich poleceń Kierownictwa Rajdu.

3. Organizatorzy zapewniaj─ů:
a) zmienne warunki atmosferyczne,
b) obsługę tras rajdowych przez Przewodników Bieszczadzkich,
c) wy┼╝ywienie (┼Ťniadanie + obiadokolacja) dla ka┼╝dego uczestnika rozpoczynaj─ůc od obiadokolacji w niedziel─Ö 9 wrze┼Ťnia 2018 r. a ko┼äcz─ůc ┼Ťniadaniem w sobot─Ö 15 wrze┼Ťnia 2018 r.,
d) noclegi w hotelach w Pola┼äczyku,
e) punkty do G├│rskiej Odznaki Turystycznej zgodnie z jej regulaminem,
f) odznak─Ö rajdow─ů dla ka┼╝dego uczestnika,
g) pami─ůtki rajdowe,
h) przewozy autokarem w trakcie trwania Rajdu zgodnie z opisem tras.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koszty dodatkowego wy┼╝ywienia, podr├│┼╝y oraz dojazd├│w ┼Ťrodkami komunikacji publicznej lub prywatnej ponosz─ů uczestnicy.
2. Organizator i Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo:
a) przesuni─Öcia dru┼╝yny na tras─Ö zast─Öpcz─ů lub inn─ů z uwagi na ograniczon─ů ilo┼Ť─ç uczestnik├│w na ka┼╝dej trasie,
b) wykluczenia z Rajdu cz┼éonk├│w dru┼╝yny lub dru┼╝yn─Ö bez obowi─ůzku zwrotu koszt├│w za:
- spowodowanie nieszcz─Ö┼Ťliwego wypadku lub nieudzielenie pomocy w razie jego zaistnienia,
- umy┼Ťlne naruszenie regulaminu Parku Narodowego lub Parku Krajobrazowego,
- zachowanie nie licuj─ůce z godno┼Ťci─ů turysty oraz lekcewa┼╝enie decyzji Kierownictwa Rajdu,
- nieprzestrzeganie niniejszego REGULAMINU Rajdu.
3. W przypadku nieprzyj─Öcia na Rajd z powodu braku miejsc, wpisowe podlega zwrotowi.
4. Okre┼Ťlenie terminu informacji o miejscu zakwaterowania poszczeg├│lnych dru┼╝yn nale┼╝y do os├│b z zespo┼éu organizacyjnego zajmuj─ůcych si─Ö tym tematem.
5. Organizator i Kierownictwo Rajdu nie przyjmuje na siebie ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestnik├│w Rajdu.
6. Dane osobowe uczestnik├│w 7 Centralnego G├│rskiego Rajdu Energetyk├│w BIESZCZADY 2018, nie b─Öd─ů wykorzystywane do ┼╝adnych innych cel├│w ni┼╝ zwi─ůzanych z organizacj─ů tej imprezy.

Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nieuj─Ötych nale┼╝y wy┼é─ůcznie do Organizatora i Kierownictwa Rajdu.
Wszyscy uczestnicy o┼Ťwiadczaj─ů w┼éasnor─Öcznym podpisem,
┼╝e REGULAMIN RAJDU jest im znany i zobowi─ůzuj─ů si─Ö go przestrzega─ç.


Menu  Mokotowski Klub Turystyczno Krajoznawczy PTTK, e-mail: biuro@pttkmokotow.pl Menu
netBOX - Strony internetowe