Regulamin Rajdu Kotlina Kłodzka 2020

I.     ORGANIZATOR

Oddział Warszawski PTTK –  Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK  im. Krystyny Krahelskiej

II.    CEL RAJDU

       Uczczenie Dnia Energetyka oraz poznanie piękna Kotliny Kłodzkiej, a także popularyzację turystyki górskiej jako formy aktywnego wypoczynku.

III.   LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU

 • Uczestnicy Rajdu wędrować będą szlakami Gór Stołowych, Orlickich i Wałbrzyskich. 
 • Dla uczestników przygotowano miejsca noclegowe w hotelach w Zieleńcu.             
 • Opracowano 6 tras rajdowych.
 • Organizator nie przewiduje tras dowolnych.
 • Rajd rozpocznie się w niedzielę 6 września 2020 roku w godzinach popołudniowych, a zakończy w sobotę 12 września 2020 roku po śniadaniu i wykwaterowaniu z hoteli.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 • W Rajdzie mogą brać udział drużyny złożone z różnych firm i organizacji oraz członków ich rodzin, które zgłoszą swój udział i spełnią warunki podane w dalszej części regulaminu.
 • Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta.
 • Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki górskiej.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie na takich samych zasadach, jak osoby dorosłe i tylko pod opieką rodziców lub osób prawnych.
 • Dzieci w wieku poniżej 3 lat, lub osoby wymagające specjalnej troski, nie mogą uczestniczyć w Rajdzie.
 • W związku z ograniczoną ilością miejsc na każdej trasie Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wpisania drużyny na inną trasę niż zgłoszona.
 • KARTA ZGŁOSZENIA I OPŁATA ZA UCZESTNICTWO
 •  Kartę zgłoszenia na Rajd wraz potwierdzeniem przelewu wpłaty na powyższe konto bankowe (skany) prosimy przesłać do dnia 30 czerwca 2020 r. na adresy e-mail:
Czytaj dalej Regulamin Rajdu Kotlina Kłodzka 2020