NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD CZŁONKÓW ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTTK

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK, zapraszam na Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału, który odbędzie się w dniu 15 lutego 2020 roku w Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie przy ul. Kasprowicza 40.

  • I termin zebrania – 15.02.2020, godz. 10.00 (przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału Warszawskiego PTTK)
  • II termin zebrania – 15.02.2020, godz. 10.15 (bez względu na frekwencję).

Celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału jest ustanowienie jako obowiązującego w Oddziale Warszawskim Statutu PTTK, uchwalonego w dniu 7 kwietnia 2018 roku przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK.

Przypominam, iż uprawnionymi do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zjeździe są pełnoletni członkowie Oddziału, posiadający opłacone składki członkowskie na rok 2020. Należy zatem mieć ze sobą legitymację PTTK – będzie to weryfikowane.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe będzie możliwość opłacenia składek członkowskich za rok bieżący oraz uregulować opłaty zaległe. Będzie można odebrać także znaczki.

W załączeniu posyłam porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu oraz Statut, którego przyjęcie będzie tematem spotkania.

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego

Prezes Oddziału Jacek Trzoch

Spotkania

Następne spotkanie klubowe odbędzie się 6 lutego 2020r,  miejsce spotkania podam w terminie późniejszym. Będzie można odebrać znaczki i porozmawiamy o tegorocznych planach.

W obecnym sezonie spotkania będą odbywać się w czwartki na Woronicza, chyba, że ustalimy inaczej.