Turystyczne spotkanie opłatkowe Oddziału Warszawskiego PTTK

Ze względu na obecnie obowiązujące obostrzenia, zaproponowaliśmy spotkanie przy ognisku dla wąskiego grona uczestników reprezentujących Zarządy Klubów i Oddziałową Komisję Rewizyjną.

Sposób dojścia na miejsce był indywidualny. Można było przejść dowolną trasę lub dojechać autobusem i przejść kawałek przez park (pomysł Ani M-J). Spotkaliśmy się przy jednej z wiat. Rozpaliliśmy ognisko. Trudno było, bo dzień pochmurny i wilgotny. Pomimo, że było nas tylko 5 osób, ten czas był bardzo przyjemny. Zjedliśmy ciepły posiłek podgrzany nad ogniem. Ela R.-P. przygotowała dla nas pięknie zapakowane pierniczki własnego wypieku, a Ania W. częstowała mikołajkowymi czekoladkami. Józek miał dla każdego mały opłatek. Były życzenia. Następnie każdy poszedł w swoją stronę, wybraną indywidualnie trasą, do przystanku autobusowego, na parking do auta i na ścieżkę rowerową.

(relację przygotowała Ania W., foto Ania W. i Anka MJ)

Gratulujemy!

Dnia 12 czerwca 2020 roku, prezes naszego klubu, Kol. Józek Gajewski, za długoletnią działalność dla rozwoju turystyki górskiej, został mianowany Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK.

Składki członkowskie PTTK na 2021 r.

Drodzy klubowicze

Informujemy, że na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 189/XIX/2020 z dnia 26 września 2020r., Zarząd Oddziału Warszawskiego PTTK podjął Uchwałę nr 3/18.11/2020 z dnia 18 listopada 2020r., w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK oraz wpisowego i opłaty za legitymację w roku 2021.

1) Składki członkowskie:

• 65,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 40,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 30,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 20,00 zł – składka dla osób opłacających składkę młodzieżową od 01.09 do 31.12.2021 r.

2) Wielkość wpisowego:

• 20,00 zł – składka normalna dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 10,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.01 do 31.12.2021 r.

• 8,00 zł – składka ulgowa dla osób opłacających od 01.09 do 31.12.2021 r. (uczniowie szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie).

3) Opłata za legitymację:

• 8,00 zł, które Oddział przekaże do ZG PTTK jako opłatę za wykonanie i dystrybucję.

Opłaty należy dokonywać na subkonto MKTK: Santander Bank Polska S.A. nr 72 1090 1043 0000 0001 3333 3427, w tytule podając: Imię i Nazwisko osoby, której dotyczy wpłata, z dopiskiem: rodzaj składki i składka członkowska PTTK 2021 lub wpisowe lub opłata za legitymację członkowską PTTK.

Znaczki członkowskie PTTK na rok 2021 będą do odbioru:

☞ Podczas spotkań organizowanych przez MKTK (po potwierdzeniu wpłaty na konto)

☞ Po uprzednim indywidualnym umówieniu się przez kontakt@pttkmokotow.pl lub Fb.

Składka członkowska jest opłatą roczną, obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

MKTK nie prowadzi działalności dochodowej. Składki członkowskie i darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową Klubu.

9 CGRE

W związku z epidemią koronawirusa, 9 Centralny Górski Rajd Energetyków „Kotlina Kłodzka 2020” zostaje przesunięty.

Nowy termin 9 CGRE to 5-11 września 2021 r.

Wierzymy, że zostaniecie z nami, a nasza turystyczna przygoda z Państwem będzie kontynuowana w 2021 r. Zapraszamy!

Komunikat na ten czas

Z powodu zagrożenia koronawirusem zaplanowane w tym czasie imprezy i wycieczki nie odbędą się. Jak będzie dalej? Nie wiem … Życzymy wszystkim cierpliwości i dbajcie o zdrowie i kondycję.

Z podziwem i życzliwością myślimy o wszystkich, którzy pracują, abyśmy byli bezpieczni i wygrali tę walkę.

Regulamin 9 i 10 CGRE 2021

I.     ORGANIZATOR

Oddział Warszawski PTTK –  Mokotowski Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK  im. Krystyny Krahelskiej

II.    CEL RAJDU

       Uczczenie Dnia Energetyka oraz poznanie piękna Kotliny Kłodzkiej, a także popularyzację turystyki górskiej jako formy aktywnego wypoczynku.

III.   LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA RAJDU

 • Uczestnicy Rajdu wędrować będą szlakami Gór Stołowych, Orlickich i Wałbrzyskich. 
 • Dla uczestników przygotowano miejsca noclegowe w hotelach w Zieleńcu.             
 • Opracowano 6 tras rajdowych.
 • Organizator nie przewiduje tras dowolnych.
 • 9 CGRE rozpocznie się w niedzielę 5 września 2021 roku w godzinach popołudniowych, a zakończy w sobotę 11 września 2021 roku po śniadaniu i wykwaterowaniu z hoteli.
 • 10 CGRE rozpocznie się w poniedziałek 6 września 2021 roku w godzinach popołudniowych, a zakończy w niedzielę 12 września 2021 roku po śniadaniu i wykwaterowaniu z hoteli.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 • W Rajdzie mogą brać udział drużyny złożone z różnych firm i organizacji oraz członków ich rodzin, które zgłoszą swój udział i spełnią warunki podane w dalszej części regulaminu.
 • Kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta.
 • Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki górskiej.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie na takich samych zasadach, jak osoby dorosłe i tylko pod opieką rodziców lub osób prawnych.
 • Dzieci w wieku poniżej 3 lat, lub osoby wymagające specjalnej troski, nie mogą uczestniczyć w Rajdzie.
 • W związku z ograniczoną ilością miejsc na każdej trasie Kierownictwo Rajdu zastrzega sobie prawo wpisania drużyny na inną trasę niż zgłoszona.
 • KARTA ZGŁOSZENIA I OPŁATA ZA UCZESTNICTWO
 •  Kartę zgłoszenia na Rajd wraz potwierdzeniem przelewu wpłaty na powyższe konto bankowe (skany) prosimy przesłać do dnia 30 czerwca 2021 r. na adresy e-mail:
Czytaj dalej Regulamin 9 i 10 CGRE 2021

Wspomnienia

Klub działa już wiele lat. Postanowiliśmy pokazać, co się u nas działo.

Zapraszamy do przejrzenia zdjęć, które mają dla nas dużą wartość sentymentalną, a dla niektórych będą to wspomnienia tego, co już przeszło.

 

Rajdy piesze górskie

Rajdy górskie są ulubionym tematem w naszym klubie.

Turystyka piesza jest popularna ze względu na różny stopień trudności i rozmaitość krajobrazów.

Każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.

 

Spływy kajakowe

Spływy kajakowe Klub organizuje od 2010 roku.

Pierwszy był z bazą w Stanicy wodnej w Spychowie, dwudniowy. Płynęliśmy jeziorami.

Przez następne lata mieszkaliśmy w Krutyni w Pensjonacie MAGDA. Z Jeziora Krutyńskiego pływaliśmy rzeką Krutynią do Nowego Mostu lub Ukty.

Był również spływ bardziej ekstremalny Wieprzem i łatwy jednodniowy Bzurą od Soboty do Łowicza.

Czytaj dalej Spływy kajakowe